elektromontážne práce
                                                                                           » O NÁS « » ČINNOSŤ « » REFERENCIE « » SPOLUPRÁCA « » KONTAKT «
komplexné montážne práce

Pôsobenie v elektrotechnickom priemysle v oblasti dodávateľsky vykonávaných prác stredného až väčšieho rozsahu pri zhotovovaní elektrických rozvodov.

Navrhovateľské, montážne a ser-visné práce v priemyselných ob-jektoch, občianskej výstavby, pri rekonštrukciách obytných a rodin-ných domov. Ďalej pri montážach, servisoch vo výrobných závodoch, konštrukčných halách, hoteloch, športových zariadeniach a pod.

Montáž, údržba, servis, uvádzanie
do prevádzky, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, meracej a regulačnej techniky v rámci technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, obytného domu.


Poskytujeme široký rozsah svojich činností

s rozsiahlou poradenskou službou v nasledujúcich oblastiach:

 • silnoprúdová elektrotechnika
 • automatizačná a regulačná technika
 • automatizované systémy riadenia
 • zabezpečovacie zariadenia
 • projektová činnosť
 • výroba na zákazku
 • montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky
 • opravy, údržba a servis
 • revízia elektrických zariadení

 • Vďaka skúsenostiam a vysokej kvalifikovanosti našich odborníkov

  vkladáme do každej etapy realizácie zákazky naše know-how na profesionálnej úrovni:

 • realizujeme zákazky "na kľúč" dodávateľským spôsobom
 • navrhujeme riešenia formou štúdie alebo ponukového projektu podľa požiadaviek zákazníka
 • dodáme potrebné programové vybavenie
 • zabezpečíme dodávky zariadení v stanovených termínoch koordinujeme záväzné technologické a stavebné činnosti kvalitne zmontujeme, oživíme a uvedieme do prevádzky celé zariadenia
 • zabezpečíme všetky potrebné revízne správy, osvedčenia a certifikáty vykonávame záručný a pozáručný servis a poradenskú činnosť


 • Systém riadenia kvality pokrýva:

  Vývoj, inžiniering, zaobstarávanie riadenie projektov, šéfmontáž, montáž, uvádzanie do prevádzky a servis slaboprúdových a silnoprúdových zariadení, zariadení pre meranie a reguláciu automatizovaných systémov riadenia, protipožiarnej ochrany a bezpečnostných systémov v energetike, chemickom, petrochemickom, stavebnom, hutníckom, potravinárskom priemysle a súvisiacich odvetviach.

  O NÁS    
  elektrotechnika copyright © 2008 Elektrobedi.sk
  všetky práva vyhradené
  design: NinjaMarketing.sk
  Slovenská Republika
       Poľná 1418/20, Gabčíkovo SK- 930 05
       okres Dunajská Streda
     Tel./Fax: +421/31/558 46 84
         Mobile: +421/902 887 626
         E-mail:
  bedinszky@elektrobedi.sk


  Surf.sk alfoldikeramika darius
  khmont retour-ds villapoton