elektroinštalačné práce
                                                                                           » O NÁS « » ČINNOSŤ « » REFERENCIE « » SPOLUPRÁCA « » KONTAKT «


Pôsobenie v elektrotechnickom priemysle v oblasti dodávateľsky vykonávaných prác stredného až väčšieho rozsahu pri zhotovovaní elektrických rozvodov.

Navrhovateľské, montážne a ser-visné práce v priemyselných ob-jektoch, občianskej výstavby, pri rekonštrukciách obytných a rodin-ných domov. Ďalej pri montážach, servisoch vo výrobných závodoch, konštrukčných halách, hoteloch, športových zariadeniach a pod.

Montáž, údržba, servis, uvádzanie
do prevádzky, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, meracej a regulačnej techniky v rámci technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, obytného domu.

SPOLUPRÁCA

Okrem našich samostatných aktivít tiež dlhodobo spolupracujeme ako subdodávatelia na zákazkách iných, najmä stavebných firiem. Spolupracujeme pri výstavbe, resp. rekonštrukcii objektov, zhotovovaní protokolov o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení (revízií), spracovávaní cenových návrhov a inštalačných riešení elektrorozvodov, zákazkách na kľúč apod.

Trvale ponúkame spoluprácu v oblasti elektromontážnych prác na priemyselných a iných zariadeniach vo výhodných cenových reláciách s operatívnym riešením a prispôsobením sa investorom a partnerom.

SPOLUPRÁCA     
elektromontážne práce copyright © 2008 Elektrobedi.sk
všetky práva vyhradené
design: NinjaMarketing.sk
elektrobedi Slovenská Republika
     Poľná 1418/20, Gabčíkovo SK- 930 05
     okres Dunajská Streda
elektrobedi kontakt    Tel./Fax: +421/31/558 46 84
       Mobile: +421/902 887 626
       E-mail:
bedinszky@elektrobedi.sk


Surf.sk alfoldikeramika darius
khmont retour-ds villapoton